استادمیر لوحی

افشین میرلوحی

متولد ۲۰ مرداد ماه سال ۱۳۵۷
کد ملی ۱۱۱۰۰۶۸۲۸۱
سابقه فعالیت :۱۴سال

دارای :
نشان برتری کالا و مهر اصالت یونسکو.
داوری چهارمین نشست تخصصی و مسابقه ملی طراحی صنایع دستی در زنجان
داوری جشنواره گردش مینا یک
داوری جشنواره گردش مینا دو
ممتحن آزمون های فنی حرفه ای
ممتحن آزمون های عملی حوزه صنایع دستی
احیا کننده مینای خانه بندی در اصفهان.
سابقه چهار سال تدریس در مجموعه استاد فرشچیان.
تدریس مینا خانه بندی در دانشگاه هنر اصفهان.
تدریس هنر مینا سازی در پژوهشکده صنایع دستی تهران
سه سال تدریس در مرکز آموزش صنایع دستی ادیب ،و همکاری با اتحادیه صنایع دستی.
برگزاری ۲ کارگاه آموزشی مینا خانه بندی در موزه صنایع دستی روسیه ، مسکو.
برگزاری کارگاه های آموزشی در کاخ موزه چهل ستون
برگزاری دو کارگاه آموزشی طراحی در موزه هنرهای تزئینی
برگزاری دو کارگاه آموزشی تکنیک رنگ در موزه هنرهای تزئینی.
برگزاری کارگاه آموزشی خانه بندی در موزه هنرهای معاصر.
لوح سپاس میراث فرهنگی و هنرهای ملی .
لوح سپاس سومین نمایشگاه کاروان آفتاب
لوح سپاس دومین نمایشگاه سراسری
لوح سپاس همایش بین المللی هنر و صناعات
لوح سپاس نمایشگاه بازرگانی صنایع دستی خراسان شمالی
لوح سپاس نمایشگاه سراسری صنایع دستی کشور
لوح سپاس میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان
لوح سپاس هشتمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین .
لوح جشنواره فرهنگی امام رضا
رتبه سوم چهارمین جشنواره ملی جلوه های رضوی
رتبه سوم پنجمین جشنواره ملی جلوه های رضوی…

پاسخ دهید