برندگان اثارخلاقانه مسابقه نشان ملی همای زرین

برندگان  اثارخلاقانه مسابقه نشان ملی همای زرین

نام و نام خانوادگی

رشته

استان

طیبه پور قاسمی

زیلوبافی

یزد

زینب خان بازی

گلیم بافی

روستای مهرگرد سمیرم

زهرا رشمانی دستجردی

تلفیقی قلمکار

اصفهان

عاطفه ابراهیمی

زیورآلات سنتی

خراسان رضوی

پریوش جهانبخش

قالی

اصفهان