برندگان مسابقه طراحی خلاقانه صنایع دستی

برندگان مسابقه طراحی خلاقانه
ردیف نام و نام خانوادگی رشته استان
اول سعید علیاری طراحی صنعتی اصفهان
دوم حمیدرضا خدایی طراحی صنعتی اصفهان
سوم محسن توحیدی سفال اصفهان