در کارگاه امروز چه گذشت

در حاشیه نخستین جشنواره صنایع دستی ایران برگزار شد:
برگزاری جشنواره صنایع دستی 
فرصتی برای آشنایی نسل جوان با هنرهای سنتی
استاد کار منبت چوب گفت:برگزاری جشنواره صنایع دستی و کارگاه های آشنایی با هنرهای سنتی باعث شناساندن هنر به نسل جوان می شود تا به صورت آگاهانه و هدفمند با این حرفه و هنر آشنا شوند.
استاد کار منبت چوب در کارگاه های هنری نخستین جشنواره صنایع دستی ایران با اشاره به سابقه و علاقه اش در این حرفه اظهار کرد: ….سال است که در حرفه منبت سنتی و حجم سازی فعالیت دارم.
وی در خصوص سبک های هنر منبت بیان کرد:سبک چاقویی ظریف، برجسته،نیمه برجسته مانند کار منبت مبل،تندیس و حجم های بزرگ مانند مجسمه است.
علی عباسی با بیان اینکه هنر منبت روی چوب کاربردهای زیادی دارد،افزود:این هنر در وسایلی مانند مبلمان،تخت خواب،صندوقچه های بزرگ،قاب آینه،درب های مسجد،منبر و در وسایل تزئینی و در قدیم در دسته های خنجر و شمشیر به کار می رود و جلوه و زیبایی خاصی به کار می بخشد.
استادکار منبت چوب با اشاره به کار شاخص خود در حوزه منبت بیان کرد:از جمله کارهای شاخص، منبت کاری درب های مسجد الزهرا (س)شهرستان گز و برخوار و درب های مسجدی در اردستان و مسجد دوازده امام بوده است.
عباسی برگزاری جشنواره های صنایع دستی را مثبت ارزیابی کرد و گفت:برگزاری چنین کارگاه ها در حاشیه جشنواره صنایع دستی مانند درختی تشنه است که به آن آب رسیده؛چه برای هنرمندان که هنر آن ها شناخته شود و چه برای نوجوانان و
 جوانانی که شاید بارقه های علاقه از این هنر در وجود آن ها شکل می گیرد.
استاد کار منبت ادامه داد: برگزاری این برنامه ها باعث شناساندن هنر به نسل جوان می شود تا به صورت آگاهانه و هدفمند با این حرفه و هنر آشنا شوند.
وی با اشاره به روبه زوال رفتن هنر منبت و دیگر هنرهای قدیمی خاطر نشان کرد:تاریخ ثابت کرده که هیچ کدام از هنرها دوباره به روزهای اوج و جایگاه اصلی خودش باز نمی گردد،اما می توان داشته ها و میراث به جای مانده از گذشتگان را حفظ کرد.

پاسخ دهید