کارگاه تخصصی رودوزی های سنتی

همزمان با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری جشنواره بین المللی صنایع ستی ایران( نشان دست خلاق) اولین برنامه ی جنبی این جشنواره باعنوان کارگاه تخصصی رودوزی های سنتی با هنرمندسرشناس این حوزه خانم ناهید معقولی در محل دبیرخانه جشنواره،مرکزخانه خلاق ونوآوری اصفهان برگزار شد.
این کارگاه از هنرجویان رشته رودوزی های سنتی با حفظ و رعایت پروتکل های بهداشتی از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در خانه تاریخی قزوینی ها برگزار و به صورت مجازی (لایو‌و اسکای روم) از درگاه های رسانه ای جشنواره منتشر گردید.