ورود آثار فاخر هنرمندان به بازارهای بین المللی رهاورد هم افزایی روسای اتاق های بازرگانی شهرهای ایران و کشورهای همسایه 

ورود آثار فاخر هنرمندان
ورود آثار فاخر هنرمندان به بازارهای بین المللی رهاورد هم افزایی روسای اتاق های بازرگانی شهرهای ایران و کشورهای همسایه
دبیر اولین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران گفت:هم افزایی روسای اتاق های بازرگانی ایران و کشورهای همسایه با هنرمندان ظرفیتی برای معرفی آثار فاخر و ورود به بخش های بین المللی است.
نصیر ملت دبیر اولین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران با اشاره به برگزاری نشستی با رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و ارائه راهکار در خصوص حضور روسای اتاق های بازرگانی دیگر شهرها و کشورهای همسایه  اظهار کرد: بنا بر این است که روز ۱۱ مرداد و همراه با آئین تجلیل از هنرمندان،از روسای اتاق های بازرگانی دعوت داشته باشیم تا از ظرفیت هم افزایی بازرگانان و فعالان اقتصادی با هنرمندان بهره گیری کنیم.
دبیر اولین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران افزود: برگزاری نشست با روسای اتاق های بازرگانی شهرهای ایران و کشورهای همسایه در خصوص موضوع صنایع دستی در حاشیه اولین جشنواره صنایع دستی ایران،بستری برای معرفی آثار فاخر هنرمندان و ورود به بازارهای بین المللی را رقم می زند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به رسالت بزرگ این جشنواره عنوان کرد:جریان اولین جشنواره صنایع دستی ایران کار بزرگی است که قطعا در اقتصاد مردم شهر و اقتصاد ملی تاثیر گذار است و با دعوت از روسای اتاق های بازرگانی ایران و کشورها امیدواریم اقبال خوبی در کنار جشنواره اتفاق بیافتد.
گلشیرازی اضافه کرد: حضور تاجران و روسای قبایل در جشنواره صنایع دستی منتج به اتصال و پیوند  هنرمندان و آثار هنری با بخش های اقتصادی می شود.
وی خاطر نشان کرد:شرط موفقیت در چنین رخدادهای ملی مشارکت عوامل ذی اثر،ذی نظر و ذی صلاح است و امیدواریم این گونه رخدادها برای شهر و کشور نتایج موثری به بار بیاورد.