با نزدیک شدن به آغاز برگذاری نخستین جشنواره بین الملی صنایع دستی ایران ،دبیرخانه جشنواره میزبان هنرمندان و پیشکسوتان صنایع دستی شده و پای درد دلهای این چیره دستان هنرمند نشسته است.
نصیر ملت دبیر جشنواره صنایع دستی ایران در این پاتوق فرهنگی مطرح کرد: آنچه اصفهان را در دنیا به عنوان شهر ویژه مطرح کرده است، فعالیت هنرمندان شاخص، وجود بناهای تاریخی و فعالیت هنرمندان است؛ می‌طلبد که سیاست‌گذاران اصفهان به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
ملت به نامگذاری چند مکان مانند چهارراه و بعضی از پل های اصفهان به نام صنایع دستی اصفهان اشاره کرد و گفت: اعلام این طرح در شورای پنجم اسلامی شهر مورد استقبال شهروندان قرار گرفت و در راستای اجرایی کردن برنامه های طرح اصفهان ۲۰۲۰ و سپس جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران،اقدام جدی شد تا بتوانیم ذره ای از خدمات وهنرهای بی بدیل شما عزیزان را جبران نماید.
هنرمندان در این نشست دوستانه از خدماتشان گفتند و راه هایی که رفتند و نشد و دبیرخانه جشنواره گوش شنوایی شد برای انسان هایی که با دستانشان نام ایران را زنده نگه اشته اند.