سیرجان – شهر جهانی گلیم

سیرجان – شهر جهانی گلیم

شهرستان سيرجان يكي‌ از با سابقه‌ترين مناطق گليم‌بافي در ايران به شمار مي‌رود كه صرف‌نظر از عشاير و روستاييان، بسياري از زنان و دختران شهرنشين نيز به اين كار مشغولند. گليم شيريكي‌پيچ از شاخص‌ترين دست ‌بافته‌هاي زنان روستايي و عشايري شهرستان سيرجان است كه خاستگاه اصلي آن روستاي دارستان در۲۵كيلومتري مركز شهرستان سيرجان است.
دلیل این‌که سیرجان این نام جهانی را در سال ۱۳۹۶به خود اختصاص داده اصالت، تاریخچه و پویایی هنر گلیم‌بافی این شهر است.سیرجان بیش از ۱۷ هزار بافنده گلیم دارد و سالانه بیش از ۱۸ هزار متر گلیم در شهرستان سیرجان بافته می‌شود. سالانه ۵۰ هزار متر گلیم در سيرجان توليد كه ۲۰ درصد آن به مصرف داخلي و ۸۰ درصد آن به خارج از كشور صادر مي شود.