خراسان شمالی شهر ملی صنایع دستی

بجنورد – شهر ملی گلیم سفره کردی

سفره کردی هنر مخصوص زنان عشایر خراسان شمالی است. نقش‌های بافته شده در این هنر از عظمت فرهنگ، هنر، باور، آداب‌ و رسوم و تاریخ پر فراز و نشیب قومی کردهای این دیار خبر می‌دهد. این نمادها که بیانگر کرامت قومی و احترام به طبیعت است نشان‌دهنده‌ی نوع زندگی و نظام اجتماعی و فرهنگی این دیار میباشد. سالانه ۱۵۰ هزار مترمربع گلیم سفره کردی در خراسان شمالی بافته میشود که براین اساس و با توجه به تجمع بافندگان آن در بجنورد این شهر بعنوان شهر ملی گلیم سفره کردی در سال ۱۳۹۷ به ثبت رسیده است.