خراسان جنوبی شهر ملی صنایع دستی

خوسف – شهر ملی مله بافی

خوسف خواستگاه پنبه مله بوده و هنوز هم کشت این پنبه رنگی در خوسف محرز است. (بذر پنبه مله سرخ رنگ است و تولید کنندگان بومی از این نوع پنبه و پارچه آن انواع محصولات را تولید می‌کنند.) بذر پنبه مله حساس است و نیاز به بیمه دارد به همین دلیل کشت این پنبه با گذر زمان کم شده است، لذا تولیدات این محصول ارزش بالایی دارد. در خصوص رونق پارچه مله در شهرستان خوسف باید گفت که بیش از هفت هکتار زیر کشت پنبه مله قرار گرفته و حدود ۲۲۰ کارگاه خانگی تولید پارچه سنتی از این نوع پنبه نیز فعال شده است. خوسف در سال ۱۳۹۸ بعنوان شهر ملی مله بافی ثبت گردید.