لرستان شهر ملی صنایع دستی

بروجرد – شهر ملی ورشوسازی

گستردگی هنر ورشوسازی به حدی بوده است که نام شهر بروجرد و ورشو با هم آمیخته شده است. هنرمندان دیار بروجرد، با استفاده از فن چکش کاری و خم کاری با استفاده از دستگاه‌های ساده و همچنین نیروی بازوی خود، به خلق آثار فلزی بسیار زییایی از ورقهای ورشویی می‌پرداختند که از جمله می‌توان به ظروف غذا خوری، سماور، سینی، قندان، چایدان، گلاب پاش و … اشاره کرد. تاریخچه ورشوسازی در استان لرستان به قرن نوزدهم برمی‌گردد که وسایل پذیرایی چای از روسیه به ایران آمد. آن زمان چلنگران بروجردی که با ابزارآلات فلزی سروکار داشتند به سمت ورشوسازی روی آوردند و به مرور استادان بنامی در بروجرد مطرح شدند.در یک زمان هایی حدود ۲۰۰ کارگاه ورشو سازی در بروجرد فعال بوده است که در هر کدام از آنها بین ۳ تا ۱۲ نفر مشغول به کار بودند امروزه اما این کارگاه ها بصورت متفرقه فعالیت می کنند و در یک جای واحد نیستند. جغرافیایی متنوع لرستان و زیست بوم این استان در تنوع نقوش و صنایع دستی آن نقش بسزایی داشته بطوری که کار هنرمندان بروجردی روی فلز ورشو از انحصاری ترین صنایع دستی کشور محسوب میشود. بروجرد در سال ۱۳۹۸ بعنوان شهر ملی ورشوسازی ثبت گردید.