سیستان و بلوچستان شهر ملی صنایع دستی

ایرانشهر – شهر ملی سوزندوزی بلوچ

ایرانشهر از توابع سیستان و بلوچستان در ۳۳۷ كیلومتری جنوب زاهدان، مركز این استان واقع شده است. هنر سوزن دوزی در اكثر شهر‌های سیستان و بلوچستان وجود دارد اما ایرانشهر به دلیل تعداد كارگاه‌های بیشتر، كیفیت سوزن دوزی و تكنیك‌های متداول آن در سال ۱۳۹۷ به عنوان شهر ملی انتخاب شد. وجود چهره‌های سرشناس سوزن دوزی با شهرت جهانی در ایرانشهر تاثیر بسزایی در ملی شدن این شهر داشت.۲۰ تعاونی سوزن دوزی با افزون بر ۱۴۰ نفر عضو در ایرانشهر به ثبت رسیده است.

شهرستان نیکشهر ، تنگه سرحه – روستای ملی حصیربافی

حصیربافی، هنر رایج میان مردم این روستاست. بیش از ۸۰درصد اهالی با این هنر آشنا هستند و دو کارگاه شناسنامه‌دار هم در این روستا فعال است.ساکنان این روستا حصیربافی را به‌صورت سینه‌به‌سینه و از بزرگ‌تر خانواده یاد می‌گیرند؛ هنری که بر اساس مهارت فردی و خلاقیت افراد شکل می‌گیرد.«حصیربافی نقش بسزایی در اقتصاد تنگه سرحه دارد، معیشت بسیاری از مردم از همین راه است و به همین دلیل با ثبت آن بعنوان روستای ملی حصیربافی زمینه برای اقتصاد پایدار در زمینه صنایع‌دستی فراهم شده و اقدامی درجهت توسعه این منطقه صورت پذیرفته است.