وزیر میراث فرهنگی: جشنواره بین‌المللی صنایع‌دستی،پیوند دهنده گردشگری و صنایع‌دستی ایران است.