وزیر میراث فرهنگی: جشنواره بین‌المللی صنایع‌دستی،پیوند دهنده گردشگری و صنایع‌دستی ایران است.


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/hifestiv/public_html/wp-content/themes/infinite/content/single-style-1.php on line 12

Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/hifestiv/public_html/wp-content/themes/infinite/content/single-style-1.php on line 24

Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/hifestiv/public_html/wp-content/themes/infinite/content/single-style-1.php on line 58