درباره جشنواره

با عنایت به جایگاه بین المللی ایران در صنایع دستی جهان و نیز با توجه به حمایت های همه جانبه شهرداری اصفهان در زمینه توسعه اکوسیستم کارآفرینی شهری با محوریت صنایع دستی و هنر در قالب طرح بزرگ اصفهان ۲۰۲۰ ، اولین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران – نشان دست خلاق با تشکیل شورای سیاستگذاری متشکل از وزارت میراث فرهنگی،‌ گردشگری و صنایع دستی و معاونت صنایع دستی و هنر های سنتی وزارت خانه متبوع، وزارت امور خارجه، اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اصفهان ،شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان راه اندازی گردید.

نشست آنلاین

To enter the meeting, use the login information below

Meeting ID:S 75135744205

Passcode: 123456

برای ورود به نشست از اطلاعات ورود زیر استفاده نمائید

Meeting ID: 75135744205

Passcode: 123456

لایو جشنواره

برای ورود به لایو برنامه های جشنواره روی تصاویر زیر کلیک کنید

برنامه زمان بندی اولین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران

یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
دوشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
سه شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
یکشنبه 10 مرداد 1400
پخش قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران
پخش کلیپ اصفهان
سخنرانی علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
سخنرانی پویا محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی
پخش فتوکلیپ جشنواره از آغاز تا افتتاحیه
سخنرانی عباس رضایی استاندار اصفهان
پخش کلیپ اصفهان
سخنرانی قدرت اله نوروزی شهردار اصفهان
پخش کلیپ
سخنرانی علیرضا نصر رییس شورای اسلامی شهر اصفهان
سخنرانی روزی گرینلیز رئیس سابق شورای جهانی صنایع دستی
سخنرانی رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی (ادخم اکرمو )
پخش موسیrی
گزارش دبیر جشنواره
سخنرانی نصیر ملت دبیر جشنواره و آغاز رسمی جشنواره
16:00 – 14:00 —> 10:30-12:30 GMT افتتاحیه جشنواره(مجازی)

 

دوشنبه 11 مرداد 1400
نشست روسای اتاق های بازرگانی و روسای کمیسیون های گردشگری و صنایع دستی

اتاق های بازرگانی (کشورهای همسایه و استان های کشور )
8:00 – 11:00 —>4:30-7:30 GMT نشست
سخنرانی های بین المللی 1 (روسای مناطق اقیانوس آرام )
11:00-11:30—> 6:30-7:00GTM : سخنران 1
پخش کلیپ
11:30-12:00—> 7:00 – 7:30GTM : سخنران 2
پخش کلیپ
12:00-12:30—>7:30- 8:00 : سخنران 3
پخش کلیپ
11:00-12:30 سخنرانی ها
پخش قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران
گزارش دبیر جشنواره
پخش کلیپ
سخنرانی پویا محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور
معاونت مدیر کل صنایع دستی اصفهان
پخش کلیپ گزارش داوری و معرفی برگزیدگان مسابقات بسته بندی صنایع دستی
پخش کلیپ گزارش داوری و معرفی برگزیدگان مسابقه طراحی فرش
معاون شهردار
پخش کلیپ گزارش داوری و معرفی برگزیدگان مسابقه طراحی پوشاک با صنایع دستی
پخش کلیپ گزارش داوری و معرفی برگزیدگان آثار خلاق همای زرین (10 نفر)
پخش موسیقی
سخنرانی نماینده شورای جهانی صنایع دستی
معرفی پیشکسوتان همای زرین (۵ نفر) به همراه پخش کلیپ هر پیشکسوت
12:30-15:00 —>9:00 – 11:30 آیین تجلی

 

سه شنبه 12 مرداد 1400

سخنرانی  بین المللی (روسای مناطق اقیانوس آرام )

11:00-11:30—> 6:30-7:00GMT : سخنران 1

پخش کلیپ

11:30-12:00—> 7:00 – 7:30GMT : سخنران 2

پخش کلیپ

12:00-12:30—>7:30- 8:00GMT : سخنران 3

پخش کلیپ

11:00-12:30 سخنرانی ها

پخش قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران

پخش کلیپ
گزارش دبیر جشنواره

پیام استاد بزرگوار محمود فرشچیان 

پخش کلیپ رونمایی از مسیر و المان های صنایع دستی

سخنرانی علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
سخرانی عباس رضایی استاندار اصفهان
پخش موسیقی
سخنرانی داور داخلی (بخردی)

سخنرانی نماینده شورای جهانی صنایع دستی(داور بین المللی- ادریک اونگ )

معرفی برگزیدگان همای زرین ( 20 نفر) به همراه پخش کلیپ

سخنرانی عضو شورای جهانی صنایع دستی

معرفی برگزیدگان همای زرین ( 20 نفر) به همراه پخش کلیپ

پخش کلیپ

13:00-15:30 —>9:30 – 12:00 مراسم اختتامیه 

 

دوشنبه 11 مرداد 1400
پخش قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران
سخنرانی پویا محمودیان معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشو ر
سخنرانی قدرت اله نوروزی شهردار اصفهان
سخنرانی شورای جهانی صنایع دستی (سخنران بین المللی)
سخنرانی شورای جهانی صنایع دستی (سخنران بین المللی)
گزارش دبیر اصفهان شهر جهانی صنایع دستی
پخش کلیپ
10:00-11:00 افتتاحیه سومین اجلاس بین المللی
شهرداران شهرهای جهانی صنایع دست
اجلاس شهرداران شهرها ی جهانی (بخش اول )
ارائه گزارش شهرهای جهانی صنایع دستی به همراه پخش کلیپ (پنج شهر ایران ) پخش کلیپ موارد ذکر شده
پخش کلیپ
سخنران شهر جهانی صنایع دستی(بین المللی)
سخنران شهر جهانی صنایع دستی(بین المللی)
سخنران شهر جهانی صنایع دستی(بین المللی)
سخنران شهر جهانی صنایع دستی(بین المللی)
سخنران شهر جهانی صنایع دستی(بین المللی)
13:00-15:30 اختتامیه جشنوار
استراحت 13:00-14:00 —> 9:30-10:30GMT سومین اجلاس بین المللی
شهرداران شهرهای جهانی صنایع دستی

نشست شهرهای جهانی صنایع دستی (بخش دوم )

گزارش شهر های جهانی صنایع دستی (شش شهر ایران ) به همراه پخش کلیپ موارد ذکر شده 

سخنران شهر های جهانی صنایع دستی (بین المللی)

سخنران شهر های جهانی صنایع دستی (بین المللی)

سخنران شهر های جهانی صنایع دستی (بین المللی)

سخنران شهر های جهانی صنایع دستی (بین المللی)

 

14:00-16:00—>10:30 – 12:30GMT سومین اجلاس بین المللی
شهرداران شهرهای جهانی صنایع دستی

روزشمار شروع جشنواره

 مسابقات جشنواره

 جشنواره صنایع دستی ایران

چشم انداز و اهمیت جشنواره برای اصفهان

۱ _ قرارگرفتن جشنواره، نشست ها و مسابقات آن در تقویم جشنواره های بین المللی کشور.

۲ _ کمک به تثبیت اصفهان به عنوان «قطب تولید محتوا و برگزاری رویدادها در حوزه صنایع دستی و هنر های کاربردی» در مقیاس ملی و بین المللی

۳ _ کمک به فهم ضرورت سرمایه گذاری برای ارتقای سهم بخش فرهنگ در تولید ناخالص داخلی استان

۴ _ کمک به برنامه ریزی برای تبدیل شدن اصفهان به عنوان یکی از محورهای سیاستگذاری و برنامه ریزی در اقتصاد صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور.

۵ _ کمک به ماندگاری عناوین بین المللی اصفهان مانند (شهر جهانی صنایع دستی و شهر خلاق صنایع دستی)

۶ _ کمک به ایجاد راههایی برای اشتغال زایی پایدار هنرمندان با استفاده از پتانسیل های صادرات صنایع دستی.

۷ _ کمک به ایجاد راههایی تازه برای صادرات محصولات هنرمندان صنایع دستی

اهداف جشنواره

۱ _ کمک به صنایع دستی ایرانی برای به جای نشاندن مجدد بر اساس الزامات بازار روز جهان.
۲ _ تولید دانش، در گستره فناوری های معطوف به محصولات و خدمات نوین صنایع دستی.
۳ _ کمک به ایجاد بستری برای حمایت از اندیشه های نوآور کارآفرینان فرهنگی و هنرمندان خلاق صنایع دستی کشور.
۴ _ کمک به ایجاد زنجیره ذینفعان از بازیگران حوزه نوآوری، فن آوری و اقتصاد هنر و صنایع دستی.
۵ _ راه اندازی پویشی ملی برای ایجاد یک جریان اجتماعی مثبت پیرامون هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی.
۶ _ بهره گیری از ظرفیت مدیریت شده خبرسازی و خبرنگاری بین المللی به نفع صنایع دستی استان
۷ _ کمک به ایجاد حداقلی بستری اقتصادی برای سرمایه گذاری و سرمایه پذیری در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی.
۸ _ کمک به ایجاد رویدادی ثابت و تاثیرگذار در حوزه های ترویج ، برندینگ و مارکتینگ در صنایع دستی
۹ _ ایجاد فرصت مسابقه و بالابردن انگیزه برای فعالان هنرهای سنتی و صنایع دستی جهت خلق آثار فاخر
۱۰ _ تکریم و ثبت ماندگار هنر و هنرمند فاخر
۱۱ _ کمک به تقویت اقتصاد شهری اصفهان از طریق یافتن راه هایی برای بالا بردن سهم بخش فرهنگ و هنر در اقتصاد این شهر
۱۲ _ کمک به ایجاد هاب فعال و خلاق صنایع دستی در شهر اصفهان با چشم اندازی بین المللی
۱۳ _ کمک به تقویت اکوسیستم کارآفرینی فرهنگی در شهر اصفهان.
۱۴ _ کمک به ارتقای روابط بین الملل و تثبیت چهره فرهنگی شهر اصفهان در میان سایر شهر های جهان

مخاطبین جشنواره

هنرمندان و تولیدکنندگان آثار فاخر و چهره های شاخص و پیشکسوت بخش خصوصی در حوزه صنایع دستی و هنر ، سرمایه گذاران حوزه هنر و صنایع دستی، مدیران شرکت ها و فعالان بخش خصوصی، هتلداران، انجمن های مرتبط با هنر و گردشگری، رایزنان فرهنگی کشورهای هدف و مرتبط، خیرین، کارآفرینان فرهنگی در داخل و خارج از کشور. مدیران ارشد و میانی استانی و کشوری، شهرداران و اعضای شورای شهر شهرستان های استان، مدیران بخش خصوصی اتاق بازرگانی، مدیران دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، هنرمندان و اساتید هنر، فعالان خانه صنعت و معدن، اعضای کانون کارفرمایان و …
دانشجویان و دانش آموختگان هنر و صنایع دستی ، علاقمندان به هنر و اقتصاد هنر، صنعتگران حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی، علاقمندان به راه اندازی کسب و کارهای فرهنگی در بخش سنتی و نوین.

برگزارکنندگان

دبیرخانه

ایران ، اصفهان ، خیابان ابن سینا کوچه شماره 43 ، خانه تاریخی قزوینی ها