برنامه‌های جشنواره بین‌المللی صنایع‌ دستی ایران رونمایی می‌شود