جشنواره بین المللی صنایع دستی بستری برای تحقق اهداف بزرگ اصفهان ۲۰۲۰ است

استاندار اصفهان:
جشنواره بین المللی صنایع دستی بستری برای باروری ظرفیت های هنر و صنعت استان
استاندار اصفهان گفت:جشنواره بین المللی صنایع دستی بستری برای تحقق اهداف بزرگ اصفهان ۲۰۲۰ است
عباس رضایی افزود:
این اقدام بسیار مهم و با اهمیت که توسط همکاران من درشهرداری اصفهان ،اعضای شورای شهر اصفهان ، وزارت میراث فرهنگی وسازمان میراث فرهنگی در حال برگزاری است ، یکی از رویدادهای مهم شهرهنرپرور و هنر خیز اصفهان است .
او ادامه داد: اصفهان شهر خلاق صنایع دستی است که یک سوم صنایع دستی دنیا را و بیش از شصت هزار نفر فعال صنایع دستی را درخود جا داده است.

استاندار اصفهان گفت: با پیشینه چند صد هزار نفری هنری که اصفهان دارد ضروری است چنین رویدادهای مهمی برای به سر انجام رساندن ظرفیت های بزرگ استان در راستای تحقق اهداف بزرگ اصفهان ۲۰۲۰ قرار بگیرد.

پاسخ دهید