شورای عالی جشنواره

شورای عالی جشنواره

علی اصغر مونسان

(وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی )

Abbas Rezaie

عباس رضایی

(استاندار اصفهان )

قدرت الله نوروزی

(شهردار اصفهان)

Dr Pouya Mahmoudian(

پویا محمودیان

(  معاون صنایع دستی و هنر های سنتی کشور)

 نصیر ملت

(دبیر شهر جهانی صنایع دستی)

سعد القدومی

سعد ال قدومي

(رئيس موقت شوراي جهاني صنايع دستي)

اکرم اف

(رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه )

سایر اعضا

پرویز کرمی

(دبیر ستاد توسعه فرهنگ، علم و فناوری ریاست جمهوری)

فرحناز رافع

( مدیر مرکز ملی فرش ایران)

علیرضا نصر

(رئیس شورای شهر اصفهان)

سید کمیل طیبی

(رئيس بنياد علمي اکو)

علی اکبر عبدالهی

(مدیر کل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)

علی اکبر عبدالملکی

(رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگاني ايران)