مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان : «دست خلاق» به عنوان یک جایزه بین‌المللی ثبت شود