معاون صنایع دستی میراث فرهنگی اصفهان:جشنواره بین المللی صنایع دستی خستگی را از دوش هنرمندان برمیدارد


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/hifestiv/public_html/wp-content/themes/infinite/content/single-style-1.php on line 12

Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/hifestiv/public_html/wp-content/themes/infinite/content/single-style-1.php on line 24

Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/hifestiv/public_html/wp-content/themes/infinite/content/single-style-1.php on line 58