منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان درگفتگوی ویژه با کمیته رسانه جشنواره بین المللی صنایع دستی

مجید نادرالاصلی : انچه که شایسته اصفهان و مردم این استان است در قبال ظرفیت ها و فرصت هایی که دارد بسیار ناچیزبوده و مورد کم توجهی قرار گرفته ، ما در تلاش هستیم در این دوره 4 ساله فعالیتمان در شورای اسلامی شهر تمام تلاش خود را برای رونق کسب و کار در زمینه صنایع دستی بکار بگیریم.
او افزود: برگزاری جشنواره بین المللی صنایع دستی، اقدامی شایسته برای پیشرفت این هنر صنعت مجید نادرالاصلی منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: ایجاد اقتصاد پایدار با صنایع دستی اصفهان امکان پذیر است و برگزاری جشنواره صنایع دستی در اصفهان به برند سازی صنایع دستی کمک می کند.
منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای شهر ، شهردار و شهرداری بستری هستند برای شکوفایی مردم هر شهر، اگر مجموعه مدیریت شهری تلاش خودرا در زنده نگه داشتن و زنده کردن هنرصنایع دستی وهمچنین هنر هایی که از پیشینیان ما به ارث رسیده انجام دهد هنرصنعت ما در سطح بین المللی خواهد درخشید .
او ادامه داد: کمیسیون اقتصادی در شورا شکل گرفته و من معتقدم این کمسیون می تواند در عرصه های مختلف اقتصادی تلاش های فراوانی را داشته باشد بخصوص در زمینه صنایع دستی چرا که صنایع دستی اصفهان یک صنعت برند دنیاست و شکی نیست که ما می توانیم یک اقتصاد پایدار را از محمل صنعت صنایع دستی برای اصفهان ایجاد کنیم.
نادرالاصلی تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی اصفهان کم کار شده اند و ما کمتر توانستیم این هنر را در جامعه نهادینه و مردمی سازی کنیم، به نظر من شورای شهربا یک هماهنگی با دیگر سازمان های مرتبط می تواند این صنعت را زنده کند چرا که اگر شورای شهر می خواهد به صنعت گردشگری بپردازد از طریق رونق صنایع دستی این امکان فراهم می شود.
او ادامه داد: بیش از 170 رشته صنایع دستی برند در اصفهان است، برگزاری جشنواره صنایع دستی در اصفهان به برند سازی صنایع دستی کمک می کند تلاش میکنیم این جشنواره همواره در اصفهان و همراه با رونق های بسیاری باشد و قطعا در سالهای اینده این جشنواره میتواند اوج بهتری بگیرد .