معاون وزیر ایران: خون تازه در رگ‌های هنرهای دستی جریان یافت