مونسان:حمایت از کسب‌وکارهای کوچک به معنی تقسیم عدالت در کشور است