مژگان همایونی نژاد 

مژگان همایونی نژاد
مژگان همایونی نژاد
متولد ۱۳۴۶
مدرک تحصیلی : کارشناسی طراحی پارچه و لباس
مدیر
موسس و مربی
در رشته های
صنایع دستی
هنرهای تزیینی
صنایع پوشاک
تاسیس اموزشگاه از سال ۱۳۷۰تاکنون
مدرس صدا و سیما شبکه جام جم
شبکه یک سیما
شبکه پنج تهران
به صورت مداوم یک سال
مجری اموزشهای صنایع دستی در شبکه اصفهان
تنها مربی اموزشی در کانون اصلاح و تربیت به صورت مداوم  از سال ۱۳۸۶ تا کنون
داوری. مسابقات. زندان زنان از سال ۱۳۸۶ تا کنون
داوری مسابقات حلال احمر اصفهان در سالهای  ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵
داوری مسابقات حلال احمر گلپایگان ۱۳۷۶
اولین مدرس. تربیت مربی کرج در سال ۱۳۸۴از اصفهان
مربی تربیت مربی کرج در سالهای ۸۸
۹۴
۹۶
۹۸
استاد. دانشگاه از سال ۱۳۹۴تا کنون
در رشته های
تزیینات لباس
رودوزی های سنتی
طراحی
چاپ
اولین بانوی شاخص در اصفهان  در سال ۹۶
بانوی کار افرین در سالهای ۱۳۹۶
۹۷
منتخب اولین. بانوی کارافرین در کشور. در سال ۱۳۹۷
خزانه دار اولین انجمن تخصصی صنایع دستی
نایب رییس دومین دوره انجمن تخصصی صنایع دستی
 رییس انجمن تخصصی صنایع دستی اصفهان از سالهای ۱۳۹۴تاکنون
عضو کمیته بانوان کار افرین اطاق بازرگانی
عضو کمیته بانوان خلاق
عضو کمیته استاندار صنایع دستی کانون کشوری
تدوین بیش از ۱۰استاندار سازمان فنی و حرفه ای
تألیف بیشتر از ۸جلد کتابها ی سازمان فنی و حرفه ای. نقش افرینان
ممیزی ۳کتاب از نقش افرینان
طراح سوالات سازمان از سال ۱۳۷۳تاکنون
ازمونگر تفاهم نامه های سازمان و میراث فرهنگی
ازمونگر. منتخب سازمان فنی و حرفه ای از سال ۱۳۷۳تا کنون
برگذاری نمایشگاه های متعهد از سال ۱۳۷۳تاکنون
از جمله اولین نمایشگاه
اصفهان شهر جهانی صنایع دستی با شرکت ۵۰کشور.دنیا
برگذاری اولین نمایشگاه دستاوردهای بانوان
و دهها نمایشگاه انفرادی
و جمعی
صادرات صنایع دستی به هند و امارات  در سالهای  متمادی
کارآفرینی  برای بیش از ۱۵۰ زن بی سرپرست
و دهها فعالیت دیگر.