مونسان: اسکار صنایع دستی به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود