وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:ایران، میزبان اسکار صنایع دستی می‌شود