گفتگوی اختصاصی رسانه جشنواره با رییس شورای اسلامی شهر اصفهان

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در استدیو اختصاصی جشنواره بین المللی صنایع دستی :
جشنواره صنایع دستی میراثی ماندگار برای آیندگان

علیرضا نصر اصفهانی گفت: برگزاری جشنواره بین المللی صنایع دستی در اصفهان فرصتی مغتنم برای حفظ جایگاه صنایع دستی اصفهان در عرصه بین المللی است
تصمیم و اقدام شایسته برای برگزاری جشنواره صنایع دستی در اصفهان بر اساس چه تدبیر و هدف گزاری شکل گرفت ؟
شهر اصفهان به عنوان مهد هنر در سراسر دنیا شناخته شده است و جایگاهی مهم در سطح ملی و بین المللی دارد، سال گذشته برنامه ای تحت عنوان 2020در شورای اسلامی شهر اصفهان مطرح شد و مورد استقبال همکاران در شورای شهر و مدیریت شهری قرار گرفت و برگزاری این جشنواره از نتایج برگزاری رویداد اصفهان 2020 است ،با توجه به اینکه اصفهان 14 شهر خواهر خوانده دارد می تواند زمینه ای را فراهم بکند تا هنرش را به سراسر دنیا معرفی کند.
قطعا این رویداد به رشد و توسعه تولید و صادرات صنایع دستی و گسترش گردشگری کمک می کند ، اما به طور خاص در کدامیک از این محورها تاثیر بیشتری دارد ؟
تاثیرات این اقدام فراگیر است اگر ما می خواهیم هنرمندان اصفهان سرزنده باشند باید تولیدات انها مورد استقبال قرار بگیرد و زمینه ای برای عرضه در داخل و خارج از کشور داشته باشد در بحث گردشگری می توانیم به برجسته سازی صنایع دستی برای استقبال بیشترو جلب توریست انجام دهیم، برگزاری جشنواره بین المللی فرصت مغتنمی است که باید این فرصت را پاس بداریم تا در جهت انتقال میراث گذشتگانمان ساری و کوشا باشیم .

تصمیمات و راهکارهایی که شورای اسلامی شهر اصفهان به طور اختصاصی برای رونق و رفع موانع این حوزه ارائه داده چه بوده؟
ارتباط با صاحبان صنایع مختلف و مدیریت شهری برای برگزاری این جشنواره باعث دلگرمی هنرمندان در این شهر شده و هنرمندان عزیز ما در شهر اصفهان متوجه برگزاری این جشنواره بزرگ هستند و احساس می کنند مدیریت شهری در کنار انها است.
تجربه خوبی در برگزاری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان اصفهان داریم و سال به سال به پختگی و غنای این جشنواره افزوده شد که امیدواریم جشنواره بین المللی صنایع دستی هم برای ایران و اصفهان ماندگار باشد
بازید از هنرمندان اصیل اصفهانی وتصویب مصوباتی برای تسهیل درعرضه صنایع دستی ،از اقدامات ما برای حمایت از هنرمندان در ایام کرونا بود

از نظر شما چشم انداز تولید و صادرات صنایع دستی به چه شکل و در چه سطحی خواهد بود ؟
ما در بحث تولید کمتر با مشکل مواجه هستیم ولی برای بحث توزیع این تولیدات در سطح دنیا هنوز به سطح مطلوب نرسیده ایم که با افزایش توریست، گسترش طرح های گردشگری و حضور در برنامه های بین المللی واستفاده از ظرفیت 14 شهر خواهر خوانده ،می توان فرصت خوبی را برای رونق بازار صنایع دستی فراهم کرد.