همدان شهر ملی صنایع دستی

تویسرکان – شهر ملی منبت گل ریز

شهرستان تویسرکان در بخش تولیدات صنایع مبل و منبت یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین نقاط ایران زمین به شمار می رود. شهرستان تویسرکان از سبک و طرح های منحصر به فردی در بخش صنایع مبل و منبت برخوردار است. این شهرستان از حدود چهار هزار و ۸۰۰ کارگاه و هشت هزار هنرمند و صنعتگر در این بخش برخوردار است که ایجاد نشان ویژه تجاری موجب افزایش چشمگیر بازار فروش و صادرات برای آنها میگردد .با توجه به برخورداری این شهرستان از تولید منحصر به فرد طرح منبت گل ریز به ویژه در روستای اشترمل در سال ۱۳۹۸ عنوان شهر ملی منبت گل ریز را در کشور کسب کرده است.قدمت و سابقه بالا و درخشان تویسرکان در حوزه تولیدات صنایع مبل و منبت، دخالت نداشتن دستگاه های سی.ان.سی در عمده تولیدات این بخش و قیمت مناسب نسبت به بازارهای مبل و منبت در نقاط مختلف کشور، از مهمترین مزایای تولیدات مبل و منبت در شهرستان تویسرکان به شمار می روند.