برچسب زدن

اصفهان 2020
برگزاری جشنواره صنایع دستی نقطه عطفی در پیشبرد اهداف توسعه مند در این حوزه است که می تواند پس از سالها تلاش ،خستگی بر جای مانده از سالها زحمت را از دوش هنرمندان چیره دست این دیار بردارد.
بیشتر بدانید