برچسب زدن

شهرداراصفهان،صنایع دستی،آثار فاخر
شهردار اصفهان گفت: هفته آینده شهر اصفهان با حضور مقامات بین‌المللی در وزارت کشور نشان شهر دوستدار کودک را دریافت می‌کند و از مسیر پایلوت دو ساله عبور خواهد کرد.
بیشتر بدانید
هدف دیگر از برگزاری این جشنواره ایجاد زمینه مناسب برای تعامل میان هنرمندان کشور و سایر هنرمندان جهان و نمایان ساختن ظرفیت‌های هنری ایرانی است
بیشتر بدانید