برچسب زدن

وزیر میراث فرهنگی
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: اکنون جوانان ما با نشاط و تحصیلات عالی در حوزه صنایع دستی مشغول فعالیت هستند. ۹۹ رشته از بین رفته احیا شده و به چرخه صنایع دستی کشور وارد شده است.
بیشتر بدانید