برچسب زدن

festival
سفیران هنر اصفهانی
حضور سفیران هنر اصفهانی در دبیرخانه جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران   سفیران هنرصنایع دستی اصفهان در جلسه ای ویژه با دبیرکارگروه توسعه گرشگری و صنایع دستی استان اصفهان از حضور هنرمندان صنایع دستی در نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران آگاه شدند. ستارکیانپور دبیرکارگروه توسعه گرشگری و صنایع دستی در این جلسه...
بیشتر بدانید