انتشار اخبار افتتاحیه جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران در خبرگزاری ایمنا