جشنواره بین المللی صنایع دستی هم مجازی شد

جشنواره بین المللی صنایع دستی هم مجازی شد
دبیر جشنواره بین المللی صنایع دستی گفت: با توجه به شرایط کرونایی ،برگزاری جشنواره بین المللی صنایع دستی کاملا مجازی برگزار می شود.
نصیر ملت گفت: با توجه به سخت شدن شرایط کرونایی و جلساتی که با وزارتخانه ، وزیرصنایع دستی ، معاونت صنایع دستی و مدیریت شهری و استان برگزار شد اخرین تصمیم بر این است که کل جشنواره به صورت مجازی برگزارشود.
او افزود: تمام رویدادها ونشست ها و جلسات به صورت کاملا مجازی برای مخاطبان داخلی و خارج از کشور برگزارمی شود
دبیر جشنواره بین المللی صنایع دستی بیان کرد: در تلاش هستیم با بهترین برنامه ریزی و انچه که شایسته هنرایران و اصفهان است در قالب بین المللی، جشنواره بین المللی صنایع دستی را به اجرا بگذاریم و اثار منتخب و ارسالی را در قالب یک نمایشگاه مجازی به سمع و نظر علاقه مندان از سراسر ایران و دنیا برسانیم.