رئیس مرکز ملی فرش ایران: هنر صنعت فرش دستباف در جشنواره صنایع دستی ایران( اصفهان ۱۴۰۰)به جایگاه واقعیش خواهد رسید