رئیس مرکز ملی فرش ایران: هنر صنعت فرش دستباف در جشنواره صنایع دستی ایران( اصفهان 1400)به جایگاه واقعیش خواهد رسید


Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/hifestiv/public_html/wp-content/themes/infinite/content/single-style-1.php on line 12

Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/hifestiv/public_html/wp-content/themes/infinite/content/single-style-1.php on line 24

Warning: Illegal string offset 'show-content' in /home/hifestiv/public_html/wp-content/themes/infinite/content/single-style-1.php on line 58