ضرورت تامین امنیت فضای جشنواره

در حاشیه نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران برگزار شد:

ضرورت تامین امنیت فضای جشنواره

دبیر فنی نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران از برگزاری جلسه ای با هدف تامین امنیت فضای جشنواره و آثار واصل شده به دبیرخانه خبر داد.

جعفر جعفر صالحی در خصوص ضرورت امنیت بخش های مختلف اظهار کرد: با توجه به‌ تجربه های گذشته های برگزاری جشنواره،بحث تامین امنیت فضای جشنواره و انبار و مکان آثار واصله به دبیرخانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی افزود: این جلسه برای هماهنگی تامین امنیت و با حضور میرهاشمی مدیر حراست صنایع دستی کشور،زارع مدیر حراست صنایع دستی استان و توکلی جانشین فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان برگزار شد.
مدیر فنی جشنواره بیان کرد:در این جلسه به برقراری امنیت شبانه انبار کالا و آثار واصل تا پایان اختتامیه جشنواره تاکید شد.