شهرستان رودسر قاسم آباد – روستای جهانی چادرشب

شهرستان رودسر قاسم آباد – روستای جهانی چادرشب

روستای قاسم آباد که اصالت، رنگ و قدمت چادرشب بافی اش پای گردشگران خارجی را نیز به این دهکده – که پیش تر لباس محلی آن آوازه جهانی داشت – باز کرده است، در سال 1397 به عنوان روستای ملی چادر شب بافی ثبت شد .روستای قاسم آباد چابکسر از توابع شهرستان رودسر (به علت رواج چادرشب بافی در منطقه و ویژگی‌های آن و نیز اشتغال بیش از ۶۰۰ نفر از بانوان این روستا در این رشته صنایع دستی)، به عنوان روستای ملی چادرشب بافی ثبت شده که این امر موجب شده هنرمندان با انگیزه بیشتر و همچنین با برند ملی چادر شب بافی در توسعه این رشته اهتمام بورزند.
فرآیند ثبت جهانی روستای چادرشب بافی گیلان پس از طی مراحل و پرونده ارسالی به شورای جهانی صنایع دستی مورد پذیرش واقع شد و منجر به حضور ارزیابان رسمی برای تایید نهایی در سال 1398 در گیلان شد.