مریوان شهر جهانی کلاش ( گیوه کردی )

مریوان شهر جهانی کلاش ( گیوه کردی )

قدمت بافت گیوه در بین مردم مریوان به یکهزار سال پیش برمی‌گردد و زنان و مردان این شهرستان با میل و رغبتی خاصی آن را می‌بافند و خوشبختانه به‌دلیل شاخصه‌های لازم «ثبت جهانی» نیز شد.ثبت جهانی کلاش مریوان در سال 1396باعث شد که این صنعت در جهان به برندی تبدیل و مورد توجه زیاد قرار گیرد و در جذب گردشگر و کسانی که تمایل به خرید صنایع‌دستی دارند تأثرگذار باشد.از دیگر مزیت ثبت جهانی کلاش مریوان می‌توان به افزایش تقاضا، ایجاد اشتغال و تأثیر مثبت در اقتصاد استان و شهرستان است.
چهار هزار و 553 نفر مریوانی مشغول به کلاش‌بافی هستند و از این طریق امرار معاش خود را تامین می‌کنند.این افراد کسانی هستند که به شیوه مستقیم کار می‌کنند .وجود این تعداد کلاش باف در مریوان را می توان مهمترین دلیل ثبت جهانی این شهر دانست.