میبد – شهر جهانی زیلو

میبد – شهر جهانی زیلو

مرکز شهرستان ۱۰۴ هزار نفری میبد در ۵۰ کیلومتری شمال غرب شهر یزد مرکز این استان قرار دارد.عشق و علاقه مردم میبد به هنر زیلوبافی و تلاش آنان برای حفظ این هنر باعث شد تا عنوان شهر جهانی زیلو با شایستگی هایی که در این زمینه در میبد وجود دارد، برای این شهر ماندگار شود.زیلوبافی در میبد سابقه‌ای دیرینه دارد، برخی سابقه آن را به قرن هشتم ه. ق و دوره مظفریان نسبت می‌دهند.قدیمی‌ترین و در عین حال نفیس‌ترین زیلوهای میبد، به قرن ۱۲ ه. ق تعلق دارد و بر روی آن بیست و چهار سجاده طراحی شده است.بعد از بازدید ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی در آبان ماه سال 1397 از کارگاه‌های زیلو بافی در میبد و دیدن مراحل تولید زیلو به عنوان یک هنر صنعت در آذر ماه همان سال عنوان شهر جهانی زیلو به نام میبد ثبت شد.حدود ۴۰۰ زیلوباف در کارگاه‌های انفرادی و جمعی زیلو به زیلو بافی مشغول هستند