برچسب زدن

سیده محبوبه کاظمی دولابی
  : آدرس پست الکترونی art.tourism92@gmail.com – Mahboubeh.kazemi90@yahoo.com آدرس سایت : www.15centuryiran.com www.TaranehbaranartGallery.ir www.baranauction.com تاریخ تولد: 1351 سوابق علمی: پژوهشگر حوزه گردشگری و توسعه مدیریت گردشگری از دانشکده اقتصاد مدیریت دانشگاه ALGARVEپرتغال اخذ پذیرش در مقطع PHD مدیریت عالی گردشگری موسسه آموزش عالی بهار DBA(Doctor of Business Administration of Tourism) کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری MBA(...
بیشتر بدانید