: آدرس پست الکترونی

art.tourism92@gmail.com Mahboubeh.kazemi90@yahoo.com

آدرس سایت :

www.15centuryiran.com

www.TaranehbaranartGallery.ir

www.baranauction.com

تاریخ تولد: 1351


سوابق علمی:

پژوهشگر حوزه گردشگری و توسعه
مدیریت گردشگری از دانشکده اقتصاد مدیریت دانشگاه ALGARVEپرتغال
اخذ پذیرش در مقطع PHD
مدیریت عالی گردشگری موسسه آموزش عالی بهار
DBA(Doctor of Business Administration of Tourism)
کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری
MBA( Master of Business Administration of Tourism)
کارشناسی ( مترجمی زبان روسی )دانشگاه آزاد اسلامی دیپلم تجربی

سوابق شغلی:


1- کارآفرین و طراح گردشگری هنری
2- فعال فرهنگی،هنری و اقتصادی
3- قائم مقام رئیس و هیئت موسس بانک در شرف تاسیس اسلامی پارسه( برون مرزی)
4- موسس و بنیانگذار حراج تخصصی هنرهای ایرانی و اسلامی باران
5- برگزار کننده ی نخستین حراج تخصصی خط و خوشنویسی
)اولین رویداد گردشگری هنری(
6- مدیرمسئول نگارخانه ترانه باران( هنرهای ایرانی – اسلامی)
7- مشاور اقتصادی انجمن خوشنویسان ایران( از سال) 96
8- عضو انجمن مجموعه داران ایران
9- رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی و توسعه گردشگری پارسا جمع آریانا

0رئیس نمایشگاه نخستین همایش ملی هنرگردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ( گردشگری هنری )سال1392
11-عضو شورای سیاستگذاری و رئیس نمایشگاه نخستین همایش ملی شهر گردی هنری شهرداری تهران سال1394
12-عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی هنرگردی مجمع تشخیص مصلحت نظام( گردشگری هنری )سال1392
13-همکاری با بنیاد مستضعفان
14-همکاری با بنیاد رودکی
15-عضو هیئت مدیره شرکت دهکده مهر آریانا ( برگزارکننده اولین اکو کمپ کوهستانی )(گردشگری)
16-مدیرعامل نشریه بین المللی آریانا گردشگر(سال) 88
17-بهره بردار گالری جهان نما کاخ نیاوران از سال1385
18-هنرمند( نقاش)
19-عضو بانوان قرآن پژوه
20-قائم مقام مدیرعامل شرکت آریانا گردشگر پاسارگاد سال1384
21-سهامدار و مدیرعامل نشریه تخصصیIran Export
22-سهامدار و قائم مقام مدیرعامل نشریه تخصصی آریانا گردشگر از سال ( 1384نشریه گردشگری و میراث فرهنگی)
23-همکاری مستمر و چندین ساله با تالار آبی کاخ نیاوران در برپایی نمایشگاههای هنر اسلامی و ایرانی
24-بهره بردار تالار آبی کاخ نیاوران1391
25-برگزار کننده نمایشگاههای اختصاصی و تخصصی
26-برگزار کننده اولین نمایشگاه بسم ا … 1391در موسسه فرهنگی اکو
27-برگزار کننده نمایشگاه هنرهای فاخر اسلامی 1391کاخ نیاوران
28-مشاور مدیرعامل پروژه توریستی تفریحی قوالماس خاورمیانه از سال – 89تا به حال
29-مشاور مدیرعامل پروژه گردشگری پاناروما ( 1391مرکز تجاری)
30-مشاور رسانه سام سنتر1389
31-مشاور مدیرعامل پروژه گردشگری لاسم138