برچسب زدن

شهرجهانی صنایع دستی
در بهار 1400 ،اصفهان که چند سالی است نام شهرجهانی صمنایع دستی را یدک می کشد،میزبان نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران است که در راستای اهداف و سیاست‌های کلان معاونت صنایع دستی و تأکید وزیر میراث فرهنگی در جهت فرهنگ سازی، گفتمان‌سازی و ترویج هنرهای اصیل ایرانی برگزار خواهدشد.
بیشتر بدانید
تمام مزیت‌هایی که اصفهان در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی دارد، این شهر را برای خانواده صنایع دستی برجسته‌تر می‌کند.
بیشتر بدانید