برچسب زدن

صنایع دستی،اصفهان،هنرهای سنتی،پویا محمودیان
نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران که برای اولین بار در اردیبهشت ماه 1400به میزبانی اصفهان برگزار میشود ونشان دست خلاق،فرصتی گران بها برای فعالان حوزه صنایع دستی خواهد بود که با بهره گیری ازهنر دست هنرمندان ارزش آفرین صنایع دستی الگوهای مناسبی در جهت رشد و توسعه این صنعت بیابند.
بیشتر بدانید
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی: نقش صنایع دستی در دیپلماسی فرهنگی بی بدیل است و باید توجه ویژه تری به این عرصه شود.
بیشتر بدانید
ه کارگاه‌هایی که مسئولیت تولید این آثار را دارند این شناسنامه اعطا می‌شود و هدف آن اعتباربخشی و اطمینان از هویت و اصالت‌بخشی نسبت به محصولات صنایع دستی است که در تجاری‌سازی آن از اهمیت زیادی برخوردار است که در پایان این مراسم به‌طور نمادین از این شناسنامه صادر شده رونمایی خواهیم کرد.
بیشتر بدانید