آغاز نشست علمی شورای جهانی صنایع دستی در نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران

آغاز نشست علمی شورای جهانی صنایع دستی در نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران

نشست علمی شورای جهانی صنایع دستی در مقدمه برگزاری آیین اختتامیه نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران در اصفهان آغاز شد.

ابن برنامه به صورت وبیناری و با حضور میهمانان خارجی و با سخنرانی و تبادل نظر میهمانان ملی و بین المللی در حوزه صنایع دستی برگزار می شود.