هدف از برگزاری نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران(اصفهان1400) چیست؟

  جشنواره بین‌المللی صنایع‌دستی ایران در راستای اهداف کلان معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث و تاکید  وزیر میراث فرهنگی ،  با هدف گفتمان‌سازی و ایجاد حوزه مناسب برای انتقال تجارب هنرمندان و تعالی بخشیدن به ارزش و شان بالای صنایع‌دستی ایران برگزار می شود.

هدف دیگر از برگزاری این جشنواره ایجاد زمینه مناسب برای تعامل میان هنرمندان کشور و سایر هنرمندان جهان و نمایان ساختن ظرفیت‌های هنری ایرانی و اسلامی است و با توجه به قدرت ایران در حوزه جهانی صنایع دستی و داشتن بیش از ۲۹۵ رشته فعال در این حوزه و صدر نشینی در شهر و روستاهای جهانی ،شکی در بی رقیب بودن ایران در بسیاری از رشته های صنایع دستی نیست وهمین امرعاملی برای برگزاری چنین جشنواره ای شده است.

مهتم ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه که برای نخستین بار در سطح بین المللی معرفی می شود عبارتنداز:

  • خلق ارزش در حوزه صنایع دستی ایرانی براساس الزامات بازار روز جهان
  • تولید دانش در گستره فناوری های معطوف به محصولات و خدمات نوین صنایع دستی
  • خلق ثروت از طریق حمایت از اندیشه‌های نوآوری و هنرمندان خلاق و صنایع دستی کشور
  • ایجاد زنجیره ذینفعان از بازیگران حوزه نوآوری فناوری و اقتصاد هنر و صنایع دستی
  • ایجاد پویش ملی موثر و جریان اجتماعی مثبت پیرامون هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی
  • برندسازی فردی و سازمانی در زمینه صنایع دستی و کمک به فاکتورهای برند ملی ایران و بین الملل از مسیر صنایع دستی
  • راه اندازی جریان خبری بین المللی و بهره‌گیری از ظرفیت مدیریت شده خبرسازی و خبرنگاری بین المللی
  • کمک به حفظ و ارتقاء کرامت نفس هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی
  • ایجاد بستر اقتصادی برای سرمایه گذاری و سرمایه پذیری در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی