برچسب زدن

نشان دست خلاق
"نشان دست خلاق" از گزینه های بسیار عالی در سال جدید خواهد بود که به عنوان نشان به برگزیدگانی که در نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران شرکت می کنند داده خواهد شد.
بیشتر بدانید